dễ dàng sở hữu cho mình xe đẩy bánh mì Doner Kebab

Giúp cho người muốn kinh doanh bánh mì Kebab có thể hiện thực hoá ước mơ tự làm chủ được một mô hình kinh doanh mang tên Kebab Torki, thông qua các hình thức như: xe đẩy, cửa hàng, ki-ốt, v.v.

nguyên liệu cung cấp độc quyền
thời gian setup nhanh nhất
đào tạo được chuẩn hóa
được tùy biến sản phẩm kèm
hổ trợ tìm vị trí tốt
đồng hành khi kinh doanh